Turniej Bepieczny Przedszkolak

Zdjęcia z Między-przedszkolnego Turnieju "Bezpieczny Przedszkolak" - organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne Koralik, patronat honorowy objęło Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe