Dar Serca na rzecz Marcina Buko

Koncert charytatywny "Dar Serca" na rzecz Marcina Buko zorganizowany został 27 marca 2014 roku w Giżyckim Centrum Kultury przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, koleżanki i kolegów Marcina z Gimnazjum nr 1.